UM Home | Faculties, Academies, Institutes & Centres | Home | Tahfiz Al-Quran Symposium | Versi Melayu | Tema Simposium

Tema

TEMA SIMPOSIUM

 

     Para penyelidik dari kalangan ahli akademik dan pelajar pasca siswazah, dari dalam dan luar negara adalah dipelawa untuk menghantar abstrak dan kertas kerja bagi Simposium Tahfiz Al-Quran Peringkat Antarabangsa 2016 ini berlandaskan kepada beberapa sub-tema sepertimana yang disenaraikan dibawah:


Sub-tema 1: Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Pendidikan Tahfiz Al-Quran

•    Kaedah kreatif dalam pengajaran dan pembelajaran tahfiz al-Quran.
•    Kaedah pengajaran tahfiz al-Quran untuk golongan bukan Arab.
•    Kaedah pengajaran tahfiz al-Quran untuk golongan kurang upaya.
•    Gaya pembelajaran tahfiz al-Quran bagi generasi era globalisasi.
•    Masalah dalam pengajaran dan pembelajaran tahfiz al-Quran serta penyelesaiannya.
•    Tajuk-tajuk lain yang berkaitan.

Sub-tema 2:Metode Pengukuhan Hafazan Al-Quran

•    Kaedah terkini dalam pengukuhan hafazan al-Quran.
•    Program tahfiz al-Quran dan kesannya terhadap pengukuhan hafazan.
•    Kaedah mengulang yang berkesan untuk menjaga hafazan.
•    Masalah para hafiz al-Quran dalam menjaga hafazan daripada lupa serta penyelesaiannya.
•    Tajuk-tajuk lain yang berkaitan.


[Last update: 20-08-2016]
CCM 2.0 EDi - Copyright © 2008 - 2017 University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, MALAYSIA. http://www.um.edu.my